Go Back   getDare Truth or Dare > stan1980

Conversation Between stan1980 and Antiflaga
Showing Visitor Messages 1 to 4 of 4
 1. Antiflaga
  05-07-2013 10:22 AM
  Antiflaga
  Ett år snart, loggar inte in så ofta bara!
 2. stan1980
  05-03-2013 02:29 PM
  stan1980
  hur länge har du hängt här då?
 3. Antiflaga
  05-03-2013 01:46 PM
  Antiflaga
  Jepp!! Det ser man inte ofta!
 4. stan1980
  05-03-2013 10:20 AM
  stan1980
  lite svenskar finns här visst

All times are GMT -7. The time now is 03:13 AM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions Inc. - Also check out Kink Talk!reptilelaborer